Anlaşmalı Kurumlar

SGK

 • Bağ-Kur
 • SSK
 • Emekli Sandığı

Özel Sağlık Sigortaları

 • Agis Sigorta A.ş

Resmi Kurumlar

 • Anayasa Mahkemesi
 • TBMM
 • ATO ( Ankara Ticaret Odası)
 • TC Kalkınma Bankası
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
 • Anadolu Ajansı
 • Toprak Mahsülleri Ofisi
 • Sermaye Piyasasi Kurulu
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
 • Özelleştirme idaresi Başkanlığı
 • Kamu ihale Kurumu
 • Türkiye istatistik Kurumu
 • TC Karayolları Genel Müdürlüğü
 • TC Ekonomi Bakanlığı
 • TC Hazine Müsteşarlığı
 • AFAD(Afet ve Acil Durum Başkanlığı)
 • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)
 • Türk Patent Enstitüsü
 • Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
 • Şayıştay Başkanlığı (ÇALIŞAN VE EMEKLI MEMURLAR IÇIN)
 • Türkiye Elektrik iletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ)
 • TUBITAK
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürülüğü (DSİ)
 • Devlet Malzeme Ofisi
 • TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği
 • TC Merkez Bankası
 • TSE ( Türk Standartları Ensitüsü)
 • Türkiye Kömür Işletmeleri Kurumu
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Keçiören Belediyesi
 • Keçiören Kaymakamlığı
 • Vergi Dairesi Başkanlığı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Gelir idari Başkanlığı
 • Yeni Mahalle Belediyesi
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi
 • Orman Genel Müdürlüğü
 • Orman ve Su işleri Bakanlığı
 • Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
 • Kazan Belediyesi
 • Devlet Personel Başkanlığı
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Zafer Eğitim Kurumları
 • Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü
 • İLKSAN Genel Müdürlüğü
 • Ankara Bölge Adliye Müdürlüğü
 • CHP Cumhuriyet Halk Partisi
 • TSK Askeri Tüm Personelleri
 • ASO ( Ankara Sanayi Odası)
 • TRT
 • Çalışma Bakanlığı
 • Elektrik Üretim A.Ş.
 • FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.
 • MTA ( Maden Teknik Arama)
 • Yargıtay Başkanlığı (ÇALIŞAN VE EMEKLI MEMURLAR İÇİN)
 • Kredi Yurtlar Kurumu
 • Basın Yayın Enstitüsü Genel Müdürlüğü
 • Devlet Hava Meydanları İşletmeciliği Genel Müdürlüğü
 • Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
 • Etimesgut Belediyesi
 • Devlet Demir Yolları
 • Çankaya Belediyesi
 • Gümrük ve Ticaret Bakanliği
 • Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş
 • Daniştay Başkanliği (ÇALIŞAN VE EMEKLI MEMURLAR İÇİN)
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na baglı müdürlükler
 • BOTAŞ
 • BOREN ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTITÜSÜ
 • BIL BOTAŞ INTERNATiONAL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • ELTEM TEK ELEKTİRİK TESİSİLERİ VE MÜHENDISLIK HIZMETLERI A.Ş
 • EPDK ENERJİ PIYASASİ DÜZENLEME KURUMU
 • ETİMADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • EÜAŞ ELEKTİRİK ÜRETİM A.Ş
 • EÜAŞ INTERNATİONAL ICC
 • MİGEM MADEN IŞLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • MTA MADEN TEKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • PİGEM PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • TAEK TÜRKIYE ATOM ENERJİSİ KURUMU
 • TEDAŞ TÜRK ELEKTRIK DAĞİTİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • TEİAŞ TÜRKIYE ELEKTİRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYI A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • TETAŞ TÜRK ELEKTRIK TICARET VE TAAHHÜT A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • TKİ TÜRKIYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
 • TPAO TÜRKİYE PETROLLERİ ANOMİN ORTAKLIĞİ
 • TPIC TURKİSH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY LTD .
 • TTK TÜRKİYE TASKÖMÜRÜ KURUMU
 • YEGM YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • YENİ ÇELTEK KÖMÜR VE MADENCILIK A.Ş
 • ADALET BAKANLIĞI

Bankalar

 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı
 • TC Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş Emekli Sandığı Vakfı

Dernek, Vakıf, Oda ve Sendikalar

 • Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu
 • Memur-Sen Konfederasyonu
 • Hak-Sen Konfederasyonu
 • Bağımsız Büro-sen Sendikası
 • Pankobirlik
 • TMMOB Türkiye Makina Mühendisleri Odası
 • Türkiye Ziraat Odaları Birliği
 • Divak Vakfı
 • Tüm İşçi Emeklileri, Dul ve Yetimleri Derneği
 • Vitta Kart
 • Türkiye Emekliler Derneği
 • Ankara Eczacılar Odası
 • Türkiye Barolar Birliği
 • Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirleri Odası (ASMMMO)
 • Devlet Denetim Elemanları Derneği
 • POLSAN (Polis Bakım ve Yardım Sandığı)
 • Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası
 • ŞANDER(Şanlıurfalılar Derneği)
 • Ankara Bolulular Platformu
 • Yozgatlı Dernekler Federasyonu
 • Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu
 • Ankara Kuaförler, Güzellik Salonları ve Manikürcüler Odası
 • Skorer Sayaç ve Bilgi Teknolojileri
 • Ankara Sinoplular Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği
 • Şeker Bankası Vakfı
 • Marev: Mardin Eğitim Vakfı
 • Aile Politikalar Bakanlığı Saray Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon
 • Akmakta Körler Derneği
 • Başbakanlık Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
 • iTü DERNEĞI (İstanbul Teknik Üniversitesi )
 • MİRAY YAPIM
 • Sınav Eğitim Kurumları
 • SİME-SEN Sivil Memur Sendikası
 • Türkiye Atom Enerji Kurumu
 • Öz Taşıma iş. Sendikası
 • Türk idareeleri Derneği
 • Maliye Müfettişleri Derneği
 • Diyetisyenler Derneği
 • Hacettepe Üniversitesi Mezunları
 • Hizmet iş Sendikası Yenimahalle Halk Kart
 • Marev- Mardin’liler Eğitim ve Dayanışma Vakfı
 • Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 • Türkiye Demiryolu ‘şefleri Sendikasi Ankara Şubesi
 • Diş ilişkiler Bakanliği Sosyal yardımlaşma sandığı vakfı Ankara
 • İLBANK MENSUPLARI DERNEĞI İLE ILLER BANKASI ÇALİŞAN VE EMEKLILERI
 • BASIN -IŞ SENDIKASI
 • REKABET KURUMU

SGK Mensupları Başvuru Koşulları:

SSK aktif çalışanları hariç tüm SGK mensubu ve yakınları T.C. Kimlik belgeleri ve ya kimlik belgesi yerine geçen (Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Ehliyet, Evlenme Cüzdanı) ile başvurabilirler.

SSK aktif çalışanları T.C. Kimlik belgeleri ve ya kimlik belgesi yerine geçen (Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Ehliyet, Evlenme Cüzdanı) ile başvurabilirler. ( Vizite kağıdı sadece ameliyat sonrası istirahat raporu için istenmektedir.)

Dikkat edilecek hususlar

Yurt dışı emekli ve çalışan sigortalılar bağlı bulundukları SGK İl müdürlüklerinden almış oldukları sağlık karnesi yerine geçen altı aylık sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık yardım belgesi almaları ve resmi kimlik ile gelemeleri gerekmektedir.Yurt dışı ssk Emeklilerinin sadece altı aylık sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık yardım belgesi almaları yeterli olacaktır.)

SGK`dan hak sahibi olup olmadığına dair provizyon alınmaktadır. Provizyon sistemi: Hak sahibinin müstehak olup olmadığını sorguladığından provizyon cevabına göre hastalarımızın tedavi sürecinden yararlanabilmektedir.
Hastalardan katkı payı alınmaktadır.

Devlet Memurları Başvuru Koşulları:

T.C Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Evlenme cüzdanı gibi belgelerle başvurmaları yeterlidir.

TSK mensubu sivil memurların sevk ile gelmeleri zorunludur.

Son düzenleme 17 Ocak 2019 tarihinde yapılmıştır