Uzman Dr. Yunus Emre Bıkmaz

DOĞUM YERİ ve TARİHİ :  1977- ANKARAFullSizeRender

EĞİTİM BİLGİLERİ :

 • Yüksek Lisans , Başkent Üniversitesi , Tıp , Ankara / Türkiye – 2006
 • Yüksekokul , İstanbul Üniversitesi , Tıp , İstanbul / Türkiye – 2001
 • Lise , Ankara Çankaya Milli Piyango Anadolu Lisesi , Anadolu Lisesi -Y. Dille Öğretim Yapan Resmi
 • Liseler , Fen , Ankara – Türkiye – 1995
 • İlkokul , Edirne Kurtuluş İlkokulu , Edirne – Türkiye – 1988

 

YABANCI DİL BİLGİSİ : İngilizce

UZMANLAŞTIĞI BRANŞ : Çocuk  Sağlığı ve Hastalıkları

İŞ TECRÜBESİ :

 • 2001-2006  Başkent Üniversitesi Hastanesi (İhtisas)
 • 2006-2007 Ardahan Göle Devlet Hastanesi
 • 2007 – 2008 Ankara Özel Mesa Hastanesi
 • 2008- 2009 Özel Ege Tıp Merkezi
 • 2009- 2010 Siirt 30 Yataklı Seyyar Cerrahi Askeri Hastanesi
 • 2010-2013 Özel Akropol Hastanesi
 • 2013-2014 İstanbul Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR :
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
1. Özbek N, Fieschi C, Yılmaz BT, de Beaucoudrey L, Demirhan B, Feinberg J, Bikmaz YE, Casanova JL. “Interleukin-12 receptor β1 chain deficiency in a child with disseminated tuberculosis”, Clin. Infect. Dis., 40:e55-58, 2005.
2. Derbent M, Bikmaz YE. “Variable phenotype and associations in chromosome 22q11.2 microdeletion”, Am. J. Med. Genet., 140:659-660, 2006.
3. Ozcay F, Bikmaz YE, Canan O, Ozbek N. “Hepatitis A and parvovirus B19 infections in an infant with fulminant hepatic failure”, Turk J Gastroenterol, 17:148-150, 2006.
4. Cetin II, Bikmaz YE, Varan B, Tokel K. “A case of rheumatic fever with multiple recurrences of carditis”, Turk. J. Pediatr., 50:186-188, 2008.
5. Derbent M, Bikmaz YE, Agildere M. “A patient with Keipert syndrome and isolated fibrous dysplasia of the sphenoid sinus”, Am. J. Med. Genet., 155:1496-1499, 2011.
6. Ozcan D, Derbent M, Seçkin D, Bikmaz YE, Agildere M, Sandre-Giovannoli A, Lévy N, Gürakan B. “A collodion baby with facial dysmorphism, limb anomalies, pachygyria and genital hypoplasia: a mild form of Neu-laxova syndrome or a new entity?”, Ann Dermatol. 2013 Nov;25(4):483-8. doi: 10.5021/ad.2013.25.4.483. Epub 2013 Nov 30.
İlaveten, biri Uzmanlık Tezi olmak üzere, üç makalesi daha uluslararası hakemli dergilerde yayınlanma sürecindedir.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Derbent M, Bikmaz YE, Yılmaz Z, Varan B, Tokel K. “Retrospective evaluation of 125 children with conotruncal cardiac defects who were screened for the presence of 22q11.2 deletion”, 29th UMEMPS (Union of Middle Eastern and Meditterranean Pediatric Societies) Congress, 14-17 Eylül, İstanbul, 2005. (Sözel sunum)
2. Derbent M, Bikmaz YE, Ötgün İ, Arda S, Hiçsönmez A. “A patient with McKusick-Kaufman syndrome and cystic dilatations of the intrahepatic biliary system”, 29th UMEMPS (Union of Middle Eastern and Meditterranean Pediatric Societies) Congress, 14-17 Eylül, İstanbul, 2005. (Poster sunumu)
İlaveten, 2 kongre bildirisi daha 2010 yılında sunulmuş ve kongre bildiri kitabında basılmıştır:
“Two unrelated cases of Coffin-Siris syndrome and new additional findings: primary hypothyroidism and tethered cord”
“A case of Otodental syndrome”
C. Kitap Bölümleri:
Kitap Bölümü (Uluslararası):
Kitap Bölümü (Ulusal):

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
1. Bıkmaz YE, Derbent M, Cemil T, Tokel K. “Holt-Oram sendromu”, Yeni Tıp Dergisi, 20:299-300, 2003.
2. Vatandaş NŞ, Bıkmaz YE, Baskın E. “Büyüyen kafa kırığı”, Yeni Tıp Dergisi, 21:41-42, 2004.
3. Bıkmaz YE, Tarcan A, Yapakçı E, Sürmeli Ö, Ötgün İ, Gürakan B. “Endoskopik girişim ile düzelen neonatal atelektazi”, Yeni Tıp Dergisi, 22:18-20, 2005.
4. Canan O, Kınık ST, Özçay F, Bıkmaz YE. “Kistik fibrozisin kronik komplikasyonları: bir olgu”, Yeni Tıp Dergisi, 22:97-99, 2005.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. Bıkmaz YE, Vatandaş NŞ. “İki kuşak sigortanız: büyükanne ve büyükbabalar”, 1.Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 7-11 Nisan, Antalya, 2004. (Poster sunumu)
2. Yıldırım SV, Tokel K, Bıkmaz YE, Varan B, Mercan Ş, Aşlamacı S. “Pediatrik KVC yoğun bakımında nazokomiyal enfeksiyonlar: ön çalışma”, 1.Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 11-14 Mayıs, Edirne, 2004. (Poster sunumu)
3. Bıkmaz YE, Tarcan A, Sürmeli Ö, Gürakan B. “Prematüre yenidoğanda retroperitoneal psödokist”, 48. Milli Pediatri Kongresi, 21-24 Eylül, Samsun, 2004. (Poster sunumu)
4. Sürmeli Ö, Tarcan A, Bıkmaz YE, Ötgün İ, Gürakan B. “Endoskopik girişim ile düzelen konjenital neonatal atelektazi”, 48. Milli Pediatri Kongresi, 21-24 Eylül, Samsun, 2004. (Poster sunumu)
5. Bıkmaz YE. “MCA/MR. Hypochondroplasia? Keipert syndrome?: case presentation”, Dismorfoloji Günleri III, 15-16 Nisan, İstanbul, 2005. (Sözel sunum)
6. Bıkmaz YE. “MCA/MR. Neu-Laxova syndrome: case presentation”, Dismorfoloji Günleri III, 15-16 Nisan, İstanbul, 2005. (Sözel sunum)
7. Bıkmaz YE, Vatandaş NŞ. “İki kuşak sigortanız: büyükanne ve büyükbabalar”, 41.Türk Pediatri Kongresi, 22-25 Haziran, Ankara, 2005. (Sözel sunum)
8. Bıkmaz YE, Canan O, Özçay F, Özbek N. “Akut myeloblastik lösemili bir hastada invazif özofageal aspergilloz”, 41.Türk Pediatri Kongresi, 22-25 Haziran, Ankara, 2005. (Poster sunumu)
9. Bıkmaz YE, Çetin İ, Örün U, Varan B, Tokel K. “Penisilin profilaksisine rağmen tekrarlayan karditli romatizmal ateş vakası”, 41.Türk Pediatri Kongresi, 22-25 Haziran, Ankara, 2005. (Poster sunumu)
10. Derbent M, Bıkmaz YE, Çamur S, Alehan F, Tarcan A, Gürakan B. “Makrodolikosefali ile başvuran bir erken infantil Krabbe vakası”, 41.Türk Pediatri Kongresi, 22-25 Haziran, Ankara, 2005. (Poster sunumu)
11. Bıkmaz YE, Vatandaş NŞ, Baskın E. “Büyüyen kafa kırığı”, 41.Türk Pediatri Kongresi, 22-25 Haziran, Ankara, 2005. (Poster sunumu)

F. Refere edilen yayınlar:
1. Özbek N, Fieschi C, Yılmaz BT, de Beaucoudrey L, Demirhan B, Feinberg J, Bikmaz YE, Casanova JL. “Interleukin-12 receptor β1 chain deficiency in a child with disseminated tuberculosis”, Clin. Infect. Dis., 40:e55-58, 2005. In: Casanova JL, Abel L. “Inborn errors of immunity to infection: the rule rather than the exception”, J. Exp. Med., 202:197-201, 2005.
EĞİTİM PROGRAMLARI, KURSLAR ve ÖDÜLLER:
Eğitim Programları:
1. “Anne Sütüyle Beslenmede Danışmanlık Eğitimi”, Başkent Üniversitesi Hastanesi, 10-28 Mart, Ankara, 2003.
2. “Türkiye Üreme Sağlığı Programı Acil Obstetrik Bakım Hizmet Sunucuları Eğitimi”,
TC. SB. AÇSAP Gn. Md. & Avrupa Komisyonu, 25-27 Haziran, Ardahan, 2007.

Kurslar:
1. “Pediatrik Aciller Kursu”, 48. Milli Pediatri Kongresi, 21 Eylül, Samsun, 2004.
2. “Allerji Kursu”, 41. Türk Pediatri Kongresi, 21 Haziran, Ankara, 2005.
3. “Pediatrik Aciller Kursu”, 41. Türk Pediatri Kongresi, 25 Haziran, Ankara, 2005.
4. “Neonatal Resüsitasyon (NRP) Kursu”, TC. SB. AÇSAP Gn. Md., 16-18 Ekim, Ankara, 2007.

Ödüller:
1. “Takdirname: G-3 P.Tf. Atış Birincisi”, T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sahra Sıhhiye Okul Komutanlığı, P.Alb.Özer Aydın-Okul Komutanı, 26 Ağustos, Samsun, 2009.
2. “Takdirname: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak başarılı ve nitelikli çalışmaları nedeni ile”, T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 3’üncü Komando Tugayı Lojistik Destek Komutanlığı, P.Yrb.Ayhan Aydın-Lojistik Destek Komutanı, 17 Mayıs, Siirt, 2010

 

ÜYESİ OLDUĞU DERNEKLER : Ankara Tabip Odası ,  Türk Pediatri Kurumu

TIBBİ İLGİ ALANLARI:

 • Genel Pediatri
 • Çocuk Göğüs Hastalıkları
 • Çocuk Genetik
 • Yenidoğan