Dr. Enver ÜNER

DOĞUM YERİ ve TARİHİ :Azdavay/KASTAMONU-1950

EĞİTİM BİLGİLERİ :

İlk Orta :Azdavay-Kastamonu

Lise :Ankara Atatürk Lisesi

Üniversite :Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi-1975

GÖREV YERLERİ:

1975-1976-Tunceli-Ovacık Sağlık Ocağı Tabibi

1977-1978-Çankırı Atkaracalar Sağlık Ocağı Tabibi

1978-1980-Istanbul-Samandra 23.Tümen Askerlik Hizmeti

1980-1982-Azdavay-Kastamonu Sağlık Merkezi Baştabibi

1983-1984-Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Asistanlığı

1987-1990-Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Başasistanı

1990-1993-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği Asistanlığı

1993-2015-Ankara Numune Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği ve Hastane Başhekim yardımcılığı. 12-Nisan 2015-Emeklilik

1 Ekim.2015 tarihinden itibaren Kudret İnternational Hospital Gastroenteroloji

YABANCI DİL BİLGİSİ :Almanca

ÜYESİ OLDUĞU YERLER:

Türk Tabipler Birliği, Ankara Tabip Odası, Türk Gastroenteroloji Derneği İnflamatuar Barsak Hastalıkları Derneği, Gastrointestinal Endoskopi Derneği, Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği, Viral Hepatitle Savaşım Derneği, Hepato Bilio Pankreatoloji Derneği, Halk Sağlığını Koruma Derneği