Kardiyoloji

kardioKardiyoloji Bölümü; kardiyolojinin her alanında klinik ve laboratuvar çalışmaların yürütüldüğü, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir bölümdür.

Hastanemizde, Kardiyoloji bölümü bünyesinde bir Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Anjio  hastalarının takibi, Kardiyoloji Polikliniği, girişimsel olmayan tetkiklerin (EKG, efor testi, ekokardiyografi, vb.) yapıldığı kardiyoloji laboratuvarı bulunmaktadır.

Kardiyoloji

  • Hipertansiyonda erken teşhis ve tedavisi
  • Çarpıntıda (Ritim holter), tansiyonda (Ambülatuar kan basıncı) takip
  • Göğüs sıkışması, Eforlu EKG; kalp büyümesi, nefes darlığı EKO; kalp sıkışmasında ve kalp kası çalışmamasında Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi, Kalp krizi öncesi Koroner Anjiyografi ile tanı konulması