Uzm. Dr. Burcu ASLAN CANDIR

Doğum yeri ve tarihi: MALATYA 1982 burcu

 

Tıp Eğitimi :

2000-2007 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)

2008-2013 Araştırma Görevlisi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

İş Hayatı:

2008-2013 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (İç Hastalıkları Araştırma Görevlisi)

2013-2014  Beytüşşebap İlçe Devlet Hastanesi (Başhekim)

2013-2016 Beytüşşebap İlçe Devlet Hastanesi (İç Hastalıkları Uzmanı)

 

Yabancı Dil : İngilizce

 

Yayınlar :

 

  1. B. Aslan Candır, G. Telli, GS. Yıldıran, M. Küçük, B. Demirtürk, L. Batmaz, M. Türkoğlu, 8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Kongresi dahilinde “Yoğun bakım enfeksiyonlarında erken tanıda lökositoz prokalsitonin artışından daha değerli olabilir mi?” adlı poster sunumu, Ankara, Türkiye, Kasım 2011
  2. M. Turkoğlu, G. Aygencel, M. Dizbay, A.F. Tuncel, B. Aslan Candır, Y. Deligöz Bildacı, H. Paşalıoğlu. 25th Annual Congress of European Society of İntensive Care Medicine dahilinde “ Intensive Care Medicine Supplement 1, volüme 38” bildiri kitapçığındaki “Is Vitamin D Deficiency Associated with Development of Acinetobacter Baumanni Infection in Critically Ill Patients? ”, 192 pp., Lisbon-Portugal, Kasım 2012

 

  1. B. Aslan Candır, “2003-2012 Yılları Arasında Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Kök Hücre Nakli Yapılan Hastaların Geç Dönem Endokrin Komplikasyonları ” adlı İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi.

 

  1. M. Cengiz, B. Aslan Candır, G. Yılmaz, G. Akyol, S. Özenirler. 23. Ulusal Patoloji Kongresi dahilinde “Artmış RDW değerlerinin alkolik olmayan yağlı karaciğer varlığını göstermede ve fibrotik evreyi tahmin etmede yeri var mıdır?” adlı poster sunumu, İzmir, Türkiye, Kasım 2013