Uzm. Dr. Çağrı AĞIRGÜN

İsim Soyisim  :    Çağrı AĞIRGÜNcagri

Doğum Yeri ve Tarihi  :    Ankara -1981

Uzmanlaştığı Branş  :    Radyoloji

Yabancı Dil  :    İngilizce

Eğitim Bilgileri  :     Osmangazi Üniversitesi (1998 – 2004)

Gazi Üniversitesi (2005-2011) – Radyoloji İhtisası

İş Tecrübesi   :    Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji İhtisası (2005 – 2011)

Sivas Asker Hastanesi (2011-2012)

Bartın Devlet Hastanesi (2012- 2016)

Dernekler  :  Ankara Tabip Odası

Türk Radyoloji Derneği

Yayınlar    :    Ren Fail. 2010 May; 32(4):448-54. Doi: 10.3109/08860221003658258

Predictivemarkers of asymptomaticatherosclerosis in end-stagerenaldiseasepatiens.

Mutluay R1, Konca C, Erten Y, Paşaoğlu H, Değer SM, Ağırgün C, Derici U, Arinsoy T, Sindel S.

TurkishJournal of EmergencyMedicine 16(2016)72e74

Preperativediagnosis of Amyand’ s herniabyultrasoundandcomputedtomography

Husam Vehbi a, CagriAgirgun a, Ferda Agirgun a, YukselDogan b

Ulusal Radyoloji Kongresi Poster Sunumları: Allojenik kemik iliği nakli sonrası fatal seyreden pnömatosisintestinalis Ferda AĞIRGÜN 1 Berna KAHYA 1 Çağrı AĞIRGÜN Gonca ERBAŞ

İzole altıncı sinir felci ile seyreden karotikokavernöz fistül: Mrg Bulguları Çağrı AĞIRGÜN 1 Cemal YÜCE 1 Mahinur CERİT  A. Yusuf ÖNER

Nadir bir koroner arter anomalisi: çift sol ön inen koroner arter

Cemal YÜCE  Çağrı AĞIRGÜN  Gonca ERBAŞ  Mehmet ARAÇ

Gelişimsel ön dolaşım anomalisi : Kavuşmamış Orta Serebral Arter ve Eşlik Eden Aksesuar orta serebral arter Cemal YÜCE  Çağrı AĞIRGÜN 1Gonca ERBAŞ  Baran ÖNAL  Erhan T. Ilgıt

Creutzfeldt – Jakob Hastalığının tanısında manyetik rezonans görüntüleme

Cemal YÜCE  Aslıhan ONAY Çağrı AĞIRGÜN  Şeyda ANDAÇ  A. Yusuf ÖNER

Dıştan Bası ile koroner kompresyona yol açan sol sinüs valsalva kaynaklı dev anevrizma

Çağrı AĞIRGÜN  Cemal YÜCE  Gonca ERBAŞ Mehmet ARAÇ