Akupunktur Geleneksel Çin Tıbbının(TCM)  parçası olan  kadim bir tıbbi uygulamadır. Akupunktur Latinceden köken alır ve iğne anlamına gelen “acus” ve batırmak anlamındaki “punctio” kelimelerinin birlikteliğnden  oluşmuştur. Çince zhēn jiǔ düz çevirisi “iğne ve yakı” anlamına gelir. İnce tek kullanımlık steril  metal iğnelerle cilt  ve hastalığa göre cilt altı , bağ doku, kas dokusunun nazik ve özel hareketlerle veya elektrik stimülasyon ile uyarılmasıdır.

Geleneksel Çin Tıbbına göre vücutta Qi denilen enerji akışının olduğu meridyenler ve bunların üzerinde 2000 den fazla akupunktur noktası vardır. Enerji akışındaki tıkanıklıklar hastalıklara yol açar. Akupunktur uygulaması ile Qi akışının yeniden düzenlenmesi sağlanarak iyileşme amaçlanır.

Akupunktur Çin, Güney Kore ve Japonya olmak üzere Avrupa ve ABD de yaygın bir tedavi olarak uygulanmaktadır. Çok ince iğneler kullanıldığından sanıldığı gibi ağrılı bir işlem değildir.

İşlem yaklaşık 20-30 dk sürer.

 DSÖ(WHO)`ye göre akupunktur ile tedavi edilen bozukluklar 4 grupta incelenir.

1.Kontrollü klinik çalışmalarda akupunktur tedavisinin etkili olduğu ispatlanan hastalıklar:

 Radyoterapi ve/veya kemoterapinin olumsuz etkileri

Mide bulantısı ve kusma

 Alerjik rinit (saman nezlesi dahil)

 Depresyon (depresif nevroz ve inme sonrası depresyon dahil)

 Baş ağrısı

Bel ağrısı

Diz ağrısı

Boyun ağrısı

 Dental ağrı (diş ağrısı ve temporomandibular disfonksiyon)

Safra koliği

 Dizanteri (akut basiller)

 Primer dismenore

 Akut epigastralji (peptik ülserde, akut ve kronik gastritte, gastrospazmda)

 Yüz ağrısı (kranio mandibular hastalıklar dahil)

 Esansiyel hipertansiyon

 Primer hipotansiyon

 Doğumun indüksiyonu

  Lökopeni

 Fetusun malpozisyonunun düzeltilmesi

 Sabah bulantısı

 Periartrit(omuz)

 Ameliyat sonrası ağrı

 Renal kolik

 Romatoid artrit

Siyatik

 Gerilme (burkulma)

 İnme

 Tenisçi dirseği

2.Akupunkturun tedavi edici etkinliğinin gösterildiği, fakat daha fazla kanıta ihtiyaç olan

durumlar

Karın ağrısı (akut gastroenterit veya

gastrointestinal spazma bağlı)

 Akne vulgaris

Alkol bağımlılığı ve detoksifikasyon

 Bell paralizisi

 Bronşial astım

 Kanser ağrısı

 Kalp Nevrozu

 Kolesistit

 Kolelitiazis

 Stres sendromu ile başetme

 Kapalı kafa içi yaralanma

 Diyabet (insüline bağımlı olmayan)

 Kulak ağrısı

 Epidemik hemorajik ateş

 Burun kanaması (basit, genel ve lokal

bir hastalığa bağlı olmayan)

 Göz ağrısı

 Kadın infertilitesi (Kısırlık)

Yüz spazmı

Kadın üretral sendromu

 Fibromiyalji ve fasiit

 Gastrokinetik rahatsizlık

 Gut artriti

Hepatit B virüsü taşıyıcısı durumu

 Herpes zoster

 Hiperlipidemi

 Hipo-ovarianizm

 Uyku bozukluğu

 Doğum ağrısı

 Laktasyon eksikliği

 Primer reynaud sendromu

Tekrarlayan alt idrar yolu enfeksiyonu

 Erkek cinsel fonksiyon bozukluğu

(organik olmayan)

 Meniere hastalığı

 Post herpetik nevralji

 Nörodermatit

 Obezite

 Afyon, kokain ve eroin bağımlılığı

 Osteoartrit

 Endoskobik muayeneye bağlı ağrı

 Tromboanjitis obliteransa bağlı

ağrı

Polikistik over sendromu

Çocuklarda ekstübasyon sonrası

Ameliyat sonrası iyileşme dönemi

Refleks sempatik distrofi

Travmatik idrar retansiyonu

 Şizofreni

İlaçla indüklenen sialism

Sjögren sendromu

Boğaz ağrısı (tonsillit dahil)

Omurga ağrı (akut)

Boyun tutukluğu

Temporomandibular eklem

disfonksiyonu

 Tietze sendromu

 Sigara bağımlılığı

 Tourette sendromu

Premenstürel sendrom

 Kronik prostatit

 Pruritis

 Radiküler ve psödorediküler ağrı

sendromu

 Ülseratif kolit (kronik)

 Böbrek taşı

 Vasküler demans

 Boğmaca (pertussis)

3.Sadece bireysel kontrollü çalışmalarda etkili olduğu bildirilen, ancak geleneksel tedavilerin

zor olduğu durumlarda akupunkturun denemeye değer olduğu hastalık ve semptomlar

 Kloazma (gebelik maskesi)

Koroidopati

 Renk körlüğü

Sağırlık

 Hypophrenia (nedensiz mutsuzluk, zihinsel zayıflık)

İrritable kolon sendromu

 Omurilik yaralanmasında nöropatik mesane

 Pulmoner kalp hastalığı (kronik)

 Küçük havayolu obstrüksiyonu

4.Modern medikal bilgi ve tecrübeye sahip ve izlem (monitörizasyon) imkanı olan uzmanların

akupunktur tedavisini uygulayabileceği durumlar

 Kronik akciğer hastalığında nefes darlığı

 Koma

İnfantil konvülsiyonlar

 Koroner kalp hastalığı (anjina pektoris)

 Bebeklerde, küçük çocuklarda ishal

 Çocuklarda ensefalit, viral (geç evre)

 Progresif bulbar ve psödobulbar paralizi

  1. http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4926e/5.html
  2. Yıdız,S.Uluslararası Kuruluşlara göre Akupunktur.Integr Tıp Derg. 2013;1(1):11-17.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir