antikor-testi-nedir

Antikor Testi Nedir?

Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de yoğun mücadele verdiğimiz  Covid-19 (SARS-CoV-2) pandemisi süresince doğru bilgiye ulaşma ihtiyacımız her geçen gün artmakta. Hastalığın varlığını tespit eden testlerin yanı sıra, kişinin bağışıklık durumunu tespit edip güvenilir sonuç veren testler uygulama alanlarında yerini almış bulunuyor.

Vücudun kendisinden olmayan yabancı bir bileşene karşı bağışıklık sistemi tarafından savunma amaçlı üretilen protein yapısındaki moleküller “antikor” ya da tıbbi adı ile “immunglobulin” (Ig)  olarak adlandırılır. Farklı boyutlarda farklı görevleri bulunan asıl olarak 5 sınıf antikor bulunmaktadır ve  G,A,M,D,E harfleri ile temsil edilirler. Covid-19 hastalığı için IgG, IgM ve IgA antikor düzeyleri ve toplam antikor düzeyleri hastalığın çeşitli dönemlerinde çeşitli amaçlar için kullanılan testlerle tespit edilmektedir.

Antikor Testleri Nasıl Yapılır?

Covid-19 Antikor testleri;  virüsün genetik materyalini tespit eden asıl olarak boğaz ve burundan alınan sürüntü örnekleri ile yapılan PCR testlerinden farklıdır. Sıklıkla koldan alınan kandan elde edilen serum ya da plazma örnekleri ile çalışılıp, Covid-19 ile karşılaşmış bir insanda savunma hücreleri tarafından üretilmiş olan özgül antikor düzeyini, miktar ölçümü yaparak tespit ederler.

Antikor Testi Ne Zaman Yapılır?

Testin yapılma zamanı gün içindeki farklı saatlerde bir değişiklik göstermez, açlık tokluktan etkilenmez. Günümüzün verileri ile SARS-CoV-2’nin ortalama kuluçka süresinin yaklaşık olarak 5 gün olduğu bu sürenin 2-14 gün arasında değişebileceği öngörülmektedir. Doğrulanmış Covid-19 enfeksiyonu bulunup hastanede takip edilen hastalardan elde edilen bilgiler serumda IgG saptanması şeklindeki serokonversiyonun medyan olarak 11-14 gün içinde geliştiği görülmüştür.

Antikor Testi Kimlere Yapılır?

Antikor Testleri her hangi bir kısıtlama olmaksızın isteğe bağlı olarak her yaştan insana yapılabilmektedir. Bilimsel çalışmalarda her türlü aşamada, sağlık otoriteleri tarafından toplumun bağışıklık düzeyini öngörmek amacı ile seçilmiş  topluluklarda başvurulan bir test yöntemi olması yanı sıra; plazma tedavisinin temel taşlarından biridir. Uçak seyahatleri öncesi, çalışan sayısı fazla olan şirketlerde işe dönüşler gibi pek çok farklı alanda tarama amacı ile kullanılabilmektedir. Günlük yaşamda ise en çok yakın çevresinde Covid-19 ile enfekte olmuş bir tanıdığı olup kendisinin bir şikayeti olmayan fakat belirtisiz geçirip geçirmediğini merak eden insanlar tarafından talep edilmektedir.

Şu anda hastanemizde de Abbott tarafından üretilmiş olan IgG antikor düzeyi kantitatif ölçümü yapan ve %99 özgüllüğe sahip Antikor Testleri güvenle uygulanmaktadır.

Uzm. Dr. Didem YÜKSEL

Göğüs Hastalıkları Uzmanı