Bebek Beslenme – Emzirme Politikası

Başarılı Emzirmede 10 Adım

Temel Yönetim Uygulamaları

 1. Özel Kudret International Hospital kuruluşunda anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla bir emzirme politikası oluşturulmuştur.
 2. “Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla ilgili Uluslararası Yasa” ve Dünya Sağlık Asamblesi’nin ilgili kararları eksiksiz şekilde uygulanmaktadır.
 3. Personel ve ebeveynlerle düzenli aralıklarla paylaşılan, yazılı bir “bebek beslenme politikası” oluşturulmuştur.
 4. Sürekli izleme ve veri yönetim sistemleri kurulmuştur.
 5. Personelin emzirme konusunda annelere destek olmak için gereken bilgi, yetkinlik ve becerilerle donatılması sağlanmaktadır.

Temel Klinik Uygulamalar

 1. Hamile kadınlar ve aileleri emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda bilgilendirilmektedir.
 2. Annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa sürede ten-tene temas kurması sağlanarak, en kısa sürede emzirmeye başlaması ve temasın kesintisiz şekilde sürmesi için annelere destek olunmaktadır.
 3. Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi ile sık karşılaşılan güçlüklerin yönetilmesi konusunda annelere destek sunulmaktadır.
 4. Tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece, yenidoğana anne sütünden başka herhangi bir yiyecek veya sıvı verilmemektedir.
 5. Annelerin bebekleri ile bir arada tutulması ve günün 24 saati aynı odada kalmaları sağlanmaktadır.
 6. Annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt vermesi konusunda annelere destek olunmaktadır.
 7. Biberon ve emzik kullanımı ve riskleri konusunda annelere danışmanlık hizmeti verilmektedir.
 8. Ebeveynlerin ve bebeklerinin emzirme konusunda sürekli destek ve bakım hizmetlerine erişim sağlayacakları merkezlerle ilgili bilgilendirilmeleri taburculuk işlemleri öncesinde sağlanmaktadır.