İç Hastalıkları (Dahiliye)

Hastanemizde bilimsel gelişmelerin ışığında ayrıntılı muayene esnasında laboratuar (kan, idrar, dışkı vb.), radyolojik incelemeler (röntgen, ultrasonografi, mammografi, bilgisayarlı tomografi, vb.) ve EKG, Ekokardiyografi gibi gerekli tüm tetkikler kullanılarak hastalıkların tanısı sağlanır.

İç Hastalıkları bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak birçok yan dala ayrılmakla beraber hastanın bir bütün olarak değerlendirilmesi, ileri tetkiklerinin yapılarak teşhisinin konulması ve tedavisinin düzenlenmesi açısından büyük önem taşır.

İç Hastalıkları

  • Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları (şeker hastalığı, obezite, guatr)
  • Hematolojik hastalıklar (kan hastalıkları)
  • Nefrolojik hastalıklar (böbrek hastalıkları)
  • Gastroenterohepatolojik hastalıklar (mide, karaciğer, safra kesesi hastalıkları)
  • Enfeksiyon hastalıkları
  • Romatolojik hastalıklar
  • Hipertansiyon (yüksek tansiyon)
  • Kan ve yağ eksikliği tedavisi

 

Choose Your Schedule