Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

 • Gebelik takibi ve doğum :
  • Tarama Testleri, Ayrıntılı Obstetrik Ultrasonografi
 • Riskli Gebelik Takibi
 • Adolesan Jinekolojik sorunlar
 • Anormal Uterin Kanama
 • Aile planlaması hizmetleri
 • Genital Enfeksiyonlar  :
  • Vajinit
  • Pelvik Enfeksiyon
 • Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite  :
  • Ovulasyon indüksiyonu
  • İntrauterin inseminasyon – IUI
 • Endometriozis
 • Benign Over Kistleri Yönetimi
 • Myoma Uteri
 • Genital Organ Prolopsusu
 • Sistosel
 • Rectosel
 • Prolapsus Uteri
 • Kronik Pelvik ağrı
 • Menopoz yönetim,takip ,tedavi
 • Üriner İnkontinans Yönetimi :
  • İlaç Tedavi
  • Cerrahi Tedavi
  • Aşırı Aktif Mesane Tedavisi
 • Servikal Kanser erken tanı ve tedavi :
  • Servikal Smear

KÜÇÜK MÜDAHALE VE OPERASYONLAR :

 • Endometrial Biyopsi
 • Probe Küretaj
 • RIA Uygulama
 • Mirena Uygulama
 • Servikal Koterizasyon
 • Servikal Kryoterapi
 • Servikal Biyopsi
 • Servikal Serklaj
 • Servikal Konizasyon
 • Dış Gebelik Operasyonu
 • Sistoskopi
 • Endoskopik Girişimler:
  • Histeroskopi :
   • Ofis Histeroskopi
   • Tanısal Histeroskopi
   • Operatif Histeroskopi
  • Laparoskopi :
   • Tanısal Laparoskopi
   • Operatif Laparoskopi
 • Histerektomi +/- Salpigooferektomi
 • Benign Over Kist Operasyonları
 • Pelvik Organ Prolopsus cerrahisi
 • Perinoplasti
 • Üriner İnkontinans cerrahisi

ÜROJİNEKOLOJİ

 • Üriner inkontinans  (idrar kaçırma) yönetimi :
  • Medikal Tedavi
  • Cerrahi Tedavi
 • Üreme Organları ile ilgili bozukluklar :
 • Üreme organları sarkması :
  • Sistosel  –  idrar torbası sarkması
  • Rektosel
  • Uterin Prolapsus  –  Rahim sarkması

 Histeroskopi İşlemi : 

 • Rahim içinin görüntülenmesidir.
 • Önemli bir tanı ve tedavi yöntemidir.
 • Hasta aynı gün taburcu olmaktadır.

Histeroskopi işlemi ile Tanı koyulup Tedavi edilebilen hastalıklar:

 • Rahim içi polipler
 • Rahim için gelişen miyomlar
 • Aşırı adet kanamasında nedenin araştırılması
 • Kısırlık nedeninin araştırılması
 • Tekrarlayan düşük nedenlerinin araştırılması
 • Anormal rahim içi kalınlığının araştırılması
 • Rahim içi anomalilerinin araştırılması ve tedavisi
 • Rahim içi kanseri tanısı koyabilmek için biyopsi alınması

MAKALELER

ANORMAL UTERİN KANAMA
CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI
ENDOMETRİOZİS
GEBELİKTE TARAMA TESTLERİ
HİSTEROSKOPİ
İNFERTİLİTE İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON (AŞILAMA)
MENOPOZ
MYOMA UTERİ
RAHİM AĞZI KANSER TARAMASI
YUMURTALIK KİSTLERİ

Choose Your Schedule