Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC)

 

Kudret International Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi servisi personeli, sadece kalp ameliyatları için düzenlenmiş ameliyathanesi, kalp cerrahisinde kullanılan cihaz ve aletler ile donatılmış, mevcut tüm kalp hastalıklarına cerrahi olarak müdahale edebilecek kapasiteye sahip, hastaya hizmet odaklı bir servistir. Kalp cerrahisinde kullanılan cihazlar siz sayın hastalarımızın hizmetine sunulmuştur.

Kalp ameliyatı sonrası hastaların bir gece geçirdikleri kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesi ekipman ve personelle donatılmış, tıbbi hizmet yanında hasta konforu da ön planda tutulmuştur.

Kalp ameliyatı yoğun bakım takibi sonrası hastalar, postoperatif bölüm adı verdiğimiz,  özel olarak tasarlanmış odalarında, SGK güvencesi altında, taburcu olacakları güne kadar takip edilmektedirler. Bu odalarda monitör takip sistemi, hemşire çağrı, çok fonksiyonlu yatak gibi tıbbi hizmetler dışında, hastanın ve refakatçisinin istediği an dışarıyla temasını sağlayabilecek başucu telefonu, televizyon ve buzdolabı gibi ihtiyaçları karşılanmaktadır. Özel Kudret International Hospital Ankara’da kalp cerrahisinde  müracaat edebileceğiniz bir merkez olarak 24 saat çalışma hizmet anlayışıyla siz hastalarımıza hizmet vermektedir. Kalp merkezimizde 24 saat uzman hekimlerimizle sizlerin kalp sağlığı için nöbetteyiz.
Kardiyo Vasküler Cerrahi Bölümümüzde Gerçekleştirilen Cerrahiler

Açık Kalp Ameliyatları

 • Koroner Bypass Ameliyatları,
 • Atan Kalpte Koroner Bypass Ameliyatları;
 • Kalp Kapağı Ameliyatları,
  • Mitral Kapak Replasmanı,
  • Aort Kapak Replasmanı,
  • Mitral Kapak Plasti Ameliyatları,
  • Triküspid Kapak Anüloplasti Ameliyatları,
 • Küçük kesiden kalp ameliyatları
 • Asendan Aort Anevrizma Ameliyatları
 • Akut Aort Diseksiyonları Ameliyatları,
 • Kalp Defekt Ameliyatları,
 • Arteriovenöz Fistül Oluşturma Ameliyatları,
 • Hemodiyaliz Grefti Yerleştirme Ameliyatları,

Periferik Damar Ameliyatları

 • Aortofemoral Bypass Ameliyatları,
 • İliofemoral Bypass Ameliyatları,
 • Femorofemoral Bypass Ameliyatları,
 • Femoropopliteal Bypass Ameliyatları,
 • Endovasküler Teknikle (Evar ve Tevar) Anevrizma Tamir Ameliyatları,
 • Karotis Arter Endarterektomi,
 • Tromboembolektomi.

Varis Ameliyatları (Stripping Lazer ile Varis Tedavisi)

 • RF (radyofrekans) Ablasyon ile Kılcal Damarların Tedavisi, köpük ve sklerozan madde ile Telenjiektazi Tedavisi

 

MAKALELER

AORT ANEVRİZMASI AMELİYATLARI
KALP KAPAĞI DEĞİŞİMİ
KORONER BYPASS
PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİSİ

Choose Your Schedule