Kardiyoloji

 

Kardiyoloji Bölümü; kardiyolojinin her alanında klinik ve laboratuvar çalışmaların yürütüldüğü, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir bölümdür.

Hastanemizde, Kardiyoloji bölümü bünyesinde bir Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Anjio  hastalarının takibi, Kardiyoloji Polikliniği, girişimsel olmayan tetkiklerin (EKG, efor testi, ekokardiyografi, vb.) yapıldığı kardiyoloji laboratuvarı bulunmaktadır.

Kardiyoloji

  • Hipertansiyonda erken teşhis ve tedavisi
  • Çarpıntıda (Ritim holter), tansiyonda (Ambülatuar kan basıncı) takip
  • Göğüs sıkışması, Eforlu EKG; kalp büyümesi, nefes darlığı EKO; kalp sıkışmasında ve kalp kası çalışmamasında Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi, Kalp krizi öncesi Koroner Anjiyografi ile tanı konulması

Elektrofizyolojik Çalışma ve Ablasyon

Kalpte ritm bozukluğu olan hastalara elektrofizyolojik çalışma yapılarak ritm bozukluğuna yol açan odak veya gizli iletim yolları saptanabilir. Bu odakları veya gizli iletim yollarının radyo-frekans dalgaları yayan özel kateterler ile yakılarak yok edilmesi işlemine ‘’ ablasyon’’ denilmektedir

Kalıcı Kalp Pilleri ve ICD

Kalp pilleri (pacemaker),kalbin ritmini oluşturan ve düzenleyen özel cihazlardır. Kalbin yavaş atması sonucu gelişen rahatsızlıkları tedavi amacını taşıdığı gibi zamanda ritim bozukluklarının antitaşikardik piller, otomatik şok cihazları, kardiyoverter-defibrilatörler (ICD) ile düzeltilmesi söz konusudur. Bazı piller kalp yetmezliği için özel olarak geliştirilmiş olup, laboratuvarımızda tüm özellikli piller başarıyla implante edilebilmektedir.

 

MAKALELER

ARİTMİ NEDİR?
HİPERTANSİYON NEDİR?
KALP KRİZİ (MYOKARD İNFARKTÜSÜ)
KALP YETMEZLİĞİ NEDİR?
KORONER ARTER HASTALIĞI NEDİR?
PERİFİK DAMAR HASTALIĞI NEDİR?
ANJİYO NEDİR ?

Choose Your Schedule