Psikiyatri

Ruh sağlığı; kişinin bedenen, ruhen ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde olma durumudur. Kişide herhangi bir hastalık ya da güçsüzlük durumunun olmaması yeterli değildir. Kişinin kendini iyi hissettiği, kendi kişisel yeteneklerinin ve çevresel olanakların farkında olduğu, hayatın günlük stresiyle başa çıkabildiği, gerektiğinde sosyal destek sistemlerini kullanabildiği ve verimli bir şekilde çalışıp ait olduğu topluma katkıda bulunabildiği durumdur.

Ruh sağlığı ile ilişkili bozukluklar dünyada iş gücü ve verimlilik kaybına yol açan etkenlerin başında gelmektedir. Çok geniş bir yelpaze içeren ruhsal bozukluklar kişinin bedensel sağlığı üzerinde de olumsuz etki yapmaktadır. Tersine; diabet, kalp hastalıkları, kanser gibi onkolojik hastalıklar ve diğer birçok kronik veya tekrarlayıcı hastalık da ruh sağlığını bozmaktadır. Bozulan ruh sağlığı ise bu hastalıkları daha da olumsuz etkileyerek kişinin yaşam süresini ve kalitesini azaltmaktadır.

Hastanemizde ruh sağlığı ve hastalıkları (psikiyatri) hizmeti poliklinik temelinde verilmektedir. Bilimsel gelişmelerin ışığında ayrıntılı ruhsal muayene yapılmakta, gerektiğinde laboratuar (kan, vb.) ve radyolojik incelemeler (bilgisayarlı tomografi, vb.) kullanılarak hastalıkların tanısı konulmakta ve çağdaş bilimsel tedavi yöntemleri ile tedavi sağlanmaktadır.

 

Psikiyatri

1. Kaygı (anksiyete) bozuklukları

a) Yaygın anksiyete bozukluğu

b) Sosyal fobi

c) Panik bozukluk

d) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu

e) Obsesif kompulsif bozukluk

f) Travma sonrası stres bozukluğu

2. Duygu durum bozuklukları

a) Depresyon

b) Bipolar (iki uçlu) bozukluk

3. Psikotik bozukluklar (Şizofreni ve benzeri bozukluklar)

4. Demans (Bunama)

a) Alzheimer hastalığı

5. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

6. Alkol ve madde kullanımıyla ilişkili bozukluklar

7. Kişilik bozuklukları

8. Davranış bozukluğu

9. Öfke kontrol sorunları

10. Yeme bozuklukları

a) Anoreksiya nervoza

b) Bulimia nervoza

11. Psikolojik kökenli bedensel yakınmalar

12. Ağrı bozukluğu

13. Algı ile ilişkili bozukluklar

14. Vücut dismorfik bozukluğu (Vücutla ilişkili takıntılar)

15. Tik bozuklukları

16. Uyku bozuklukları

17. Uyum bozuklukları

18. Kumar ve benzeri bağımlılıklar

19. Aile içi çatışmalar

20. İletişim sorunları

21. Saç ve kirpik yolma (Trikotilomani)

22. Diyabet, kanser, kalp ve akciğer hastalıklarında görülen psikolojik sorunlar

 

 

DİKKAT EKSİKLİĞİ NEDİR ? 

Choose Your Schedule