Üroloji

Ürolojik hastalıklar, toplumda sıklıkla yaşanır ve hafif rahatsızlıklardan hayatı tehdit edici boyutlara varabilecek sonuçları olabilir. Konu ile ilgili güvenilir bilgiye ulaşmak ve bilgi sahibi olmak hastalık tanısının erken konulabilmesi ve tedavisi yönünden gereklidir.

Üroloji nedir?

 • Üroloji erkek ve kadında üriner sistem ve erkekte üreme, genital sistem ile ilgili hastalıkların tanısı , cerrahi ve/veya medikal tedavilerini üstlenen tıp dalıdır. Üriner sistem organları: böbrek üstü bezleri, böbrekler, böbrek kanalları ( üreter ) , mesane, idrar çıkış kanalı ( üretra ), prostattır. Genital sistem ise penis ve testisleri içerir.
 • Üroloji alanına giren hastalıklar nelerdir? Böbrek, böbrek üstü bezi ( adrenal ), mesane, prostat, testis, penis kanserleri, üriner sistem taş hastalıkları ( böbrek, üreter, mesane ), iyi huylu prostat büyümesi (BPH ), İdrar yolu darlıkları, idrar kaçırma ( inkontinans ), üriner sistem enfeksiyonları, erkek infertilitesi ( kısırlık ), erkek cinsel fonsiyon bozukluğu, varikosel, hidrosel ( testis torbası içinde sıvı toplanması), inmemiş testis, hipospadyas, mesaneden böbreğe idrar kaçağı gibi hastalıklardır.
 • Kudret International Hospital bünyesinde bulunan ameliyathane, yoğun bakım, tanı ve tedavi cihazları kullanılarak , tıbbın gerektirdiği tedaviler, girişim ve ameliyatlar, gerektiği ölçüde , mesleğinde uzman doktorlarımız tarafından uygulanmaktadır.

Üroloji bölümünde uygulanan operasyonlar

Kanser Ameliyatları

 • Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi
 • Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi ve bağırsaktan mesane oluşturma ameliyatı)
 • Mesane Kanserinde TUR (Endoskopik yöntemle Mesane Tümör Ameliyatı)
 • Böbrek Kanserinde Parsiyel veya Radikal nefrektomi ameliyatları
 • Testis Tümörlerinde Cerrahi Girişimler

Taş Ameliyatları

 • Böbrek Taşı Ameliyatları ( Açık ve Endoskopik) (Perkütan nefrolitotomi)
 • Üreter Taşı Ameliyatları (Açık ve Üreteroskopik)
 • Mesane Taşı Ameliyatları ( Açık ve Endoskopik)

Prostat Ameliyatları

 • Açık Prostatektomi
 • TUR (Endoskopik Prostat Ameliyatı)
 • Greenlight lazer ameliyatı

Böbrek Ameliyatları

 • Böbrek Kisti Ameliyatları
 • Böbrek alınmasını gerektiren Nefrektomi Ameliyatları
 • Üreteropelvik darlık ( Kapalı, açık) ameliyatları

Mesane Ameliyatları

 • Mesane taşı ameliyatları ( Kapalı, açık)
 • Üretra Ameliyatları Üretral darlık ( Kapalı, açık, yamalı) ameliyatları
 • Penil Ameliyatlar
 • Penil Protez (Bükülebilen, Şişirilebilen)
 • Penis eğriliği ameliyatları
 • İdrar kaçırmaAmeliyatları
 • Suni sfinkter
 • Kadın ve erkekte mesane boynu askı ameliyatları
 • Enjeksiyon

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları

 • Sünnet
 • İnmemiş Testis Ameliyatları
 • VUR (idrar reflüsü) Ameliyatları
 • Hipospadias ameliyatları

İnfertilite (Çocuk Sahibi Olamama) ile ilgili Girişimler

 • Varikosel Ameliyatı (Lokal anestesi, Loupe veya Mikrocerrahi Yöntem ile)

Diğer Ameliyatlar

 • Hidrosel ( Yumurta torbasında su toplanması) ameliyatı

Diğer İşlemler

 • Prostat kanseri için transrektal ultrason eşliğinde prostat iğne biyopsisi
 • İdrar akım hızı çalışması
 • Perkütan nefrostomi

 

MAKALELER

ANDROPOZ NEDİR?
BÖBREK TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
BÖBREK YETMEZLİĞİ
KISIRLIK NEDİR?
ERKEN BOŞALMA NEDENLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
FRENGİ NEDİR?
HEMATÜRİ NEDİR?
İDRAR KAÇIRMA
İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDİR?
KUM DÖKME BELİRTİLERİ NELERDİR?
LÖKOSİT NEDİR?
PROSTAT NEDİR?
SÜNNET
VARİKOSEL NEDİR?

Choose Your Schedule