Contracted Institutions

SGK

 • Bağ-Kur
 • SSK
 • Emekli Sandığı

Özel Sağlık Sigortaları

 • Mapfre Genel Sigorta A.ş.
 • Demir Hayat Sigorta A.ş.
 • Groupama Sigorta A.ş.
 • Agis Sigorta A.ş.
 • Axa Sigorta A.ş
 • Güneş Sigorta A.ş

Resmi Kurumlar

 • Anayasa Mahkemesi
 • TBMM
 • ATO
 • TC Kalkınma Bankası
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
 • Anadolu Ajansı
 • Toprak Mahsülleri Ofisi
 • Sermaye Piyasasi Kurulu
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 • Kamu İhale Kurumu
 • Türkiye İstatistik Kurumu
 • TC Karayolları Genel Müdürlüğü
 • TC Ekonomi Bakanlığı
 • TC Hazine Müsteşarlığı
 • AFAD(Afet ve Acil Durum Başkanlığı)
 • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
 • Türk Patent Enstitüsü
 • Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ)
 • TÜBİTAK
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürülüğü (DSİ)
 • Devlet Malzeme Ofisi
 • TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği
 • TC Merkez Bankası
 • Türkiye Halk Bankası Emekli Sandığı Vakfı
 • TSE

Tamamlayıcı Sigortalar

 • Axa Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Ergo Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Mapfre Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • RAY Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Bankalar

 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı
 • TC Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı

Dernek, Vakıf, Oda ve Sendikalar

 • Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu
 • Memur-Sen Konfederasyonu
 • Hak-Sen Konfederasyonu
 • Bağımsız Büro-sen Sendikası
 • Pankobirlik
 • TMMOB Türkiye Makina Mühendisleri Odası
 • Türkiye Ziraat Odaları Birliği
 • Divak Vakfı
 • Tüm İşçi Emeklileri, Dul ve Yetimleri Derneği
 • Vitta Kart
 • Türkiye Emekliler Derneği
 • Ankara Eczacılar Odası
 • Türkiye Barolar Birliği
 • Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirleri Odası (ASMMMO)
 • Devlet Denetim Elemanları Derneği
 • POLSAN (Polis Bakım ve Yardım Sandığı)
kurumlar

SGK Mensupları Başvuru Koşulları:

SSK aktif çalışanları hariç tüm SGK mensubu ve yakınları T.C. Kimlik belgeleri ve ya kimlik belgesi yerine geçen (Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Ehliyet, Evlenme Cüzdanı) ile başvurabilirler.

SSK aktif çalışanları T.C. Kimlik belgeleri ve ya kimlik belgesi yerine geçen (Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Ehliyet, Evlenme Cüzdanı) ile başvurabilirler. ( Vizite kağıdı sadece ameliyat sonrası istirahat raporu için istenmektedir.)

Dikkat edilecek hususlar

Yurt dışı emekli ve çalışan sigortalılar bağlı bulundukları SGK İl müdürlüklerinden almış oldukları sağlık karnesi yerine geçen altı aylık sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık yardım belgesi almaları ve resmi kimlik ile gelemeleri gerekmektedir.Yurt dışı ssk Emeklilerinin sadece altı aylık sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık yardım belgesi almaları yeterli olacaktır.)

SGK`dan hak sahibi olup olmadığına dair provizyon alınmaktadır. Provizyon sistemi: Hak sahibinin müstehak olup olmadığını sorguladığından provizyon cevabına göre hastalarımızın tedavi sürecinden yararlanabilmektedir.
Hastalardan katkı payı alınmaktadır.

Devlet Memurları Başvuru Koşulları:

T.C Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Evlenme cüzdanı gibi belgelerle başvurmaları yeterlidir.

TSK mensubu sivil memurların sevk ile gelmeleri zorunludur.