Sorumluluk:
Tüm çalışanlarımızın ve hekimlerimizin hastalarımıza ve yaptıkları işlere karşı sorumluluk duygusu içinde hareket etmelerini tanımlar.

Güven:
Tüm çalışanlarımızın, hekimlerimizin ve hastalarımızın kendilerini her anlamda güven içinde hissetmeleri ve bunu birbirlerine aktarabilmelerini ifade eder. Güven unsurunun tesis edilebilmesi için gerekli çabanın tüm çalışanlarımız ve hekimlerimiz tarafından gösterilmesi anlamına gelir.

Etik:
Çalışanlarımızın ve hekimlerimizin ne şekilde davranacaklarını ya da karar alacaklarını düzenleyen kurallar bütünü doğrultusunda hareket etmelerini tanımlar. Doğruyu yanlıştan ayıran ahlaki davranışlar bütününü uygulayacak yetkinliğe sahiptirler.

Bilimsellik:
Tıbbi uygulamaların ve tedavilerin bilimsellik rehberliğinde gerçekleştirilmesidir.

Bilgi:
Doğru bilgiyi doğru zamanda uygulamak esastır. Personelimizin ve hekimlerimizin görev aldıkları iş biriminde ileri bilgi donanımı ile hizmet verirler.

Saygı ve Sevgi:
Hasta haklarına, mahremiyetine, istek ve beklentilerine saygıyı ifade eder. Hastalarımız işletmemizden hizmet aldıkları süre boyunca sevgi ve şefkat temelinde tedavi görürler. İşletmemiz bünyesinde hastalarımızın bilgi eksikliğinden kaynaklanan hiçbir şey suiistimal edilemez, hasta bilgileri farklı amaçlarla kullanılamaz.

Serdar BAHADIR
Yönetim Kurulu Başkanı