23 Ekim 2019 tarihinde Kudret Sağlık Grubu olarak Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Kurum yerleşkesi içerisinde tanıtım faaliyeti icra edilmiştir.