Belirli  bir  miktarda  oksijen(O2) ve  ozon(O3)/ (tıbbi ozon gazı)  karışımının  belirili vücut bölgelerine ya da kanın ozonlanarak  dolaşım sistemine uygulanmasıdır.                                                                                                          

TIBBİ OZON GAZI(O3): Renksiz kendine has kokulu gazdır.%3-5 O3 ve %95 O2 gazların karışımıdır. Tıbbi ozon jeneratörü tarafından saf tıbbi O2 den elde edilmektedir. Uygulama yöntemi ve protokole bağlı olarak planlanan dozlarda uygulanır.. Uygulamalarda kullanılan cihaz ve malzemeler ozon gazına uygun seçilmiş olup yan etki, teknik olumsuzluklara neden olmayacaktır.

Sağlıklı doku hücreleri için oksijen yaşam kaynağı iken sağlıksız hücreler (tümör gibi) ve mikroplar oksijenden bağımsız yaşayan ve oksijen olduğunda yaşamına devam edemeyen hücrelerdir. Ozon normal oda ortamında 30 dakikada parçalanır. Vücutta kan ile karıştığı zaman 2-3 saniye içinde parçalanır ve ikiye ayrılır (İki atomlu ve tek atomlu oksijen olarak). İki atomlu oksijeni alyuvarlar hemen emer. Normalde alyuvarlar kanda madeni paralar gibi birbirine yapışık hareket ederler. Ama ozon gazı ile karşılaştığı zaman hemen ayrılır ve formlarını değiştirir. Dolayısı ile satıh genişlediğinden yüksek derecede oksijeni emerek vücudun ihtiyacı olan bölgeye gider. Bu sayede iyileşme süreci başlamış olur.

               OZONUN UYGULAMA YÖNTEMLERİ:

Başlıca 10 farklı yöntemle ozon tedavisi uygulanmaktadır.

MAJÖR VEYA SERUM YÖNTEMİ:

Hastadan 50 -200 ml. kan alınarak hastaya uygun dozu belirlenmiş ozon gazı ile karıştırılıp açılan damar yolundan geri verilir. Ya da serum içine belli miktarda yüklenen ozon damar yoluyla geri verilir. Tamamen steril ve tek kullanımlık sarf malzemesi ile yapılan işlem 20- 30 dk. sürer.            

TORBALAMA YÖNTEMİ:

Ozon gazının kapalı bir sistemde özel bir plastik torba içinde uygulanmasıdır. Ozona dayanıklı malzemelerle özellikle el ve ayaklardaki yaralar için kullanılır. Her seans 10-30 dakika sürer.

 MİNÖR OZON TERAPİ:

Kişiden alınan 2-5 cc kan belirlenmiş dozda ozon gazı ile karıştırılarak kas içine enjekte edilir. Bu yöntem ile bağışıklık sistem aktivasyonu sağlanır. 1-2 dakikada işlem tamamlanır. 

İNTRAARTİKÜLER (EKLEM İÇİ) YÖNTEMİ:

 Eklem rahatsızlıklarında uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazının eklem içine verilmesidir.

KULAK İNSÜFLASYONU YÖNTEMİ:

Belirlenen doz ve hacimdeki gaz özel aparatlarla kulak yoluna insüfle edilir. Birkaç dakika süren bir işlemdir.             

KAS İÇİ YÖNTEMİ: Direkt olarak ozon gazının ağrılı kas bölgelerine ince iğne uçları ile uygulanmasıdır.

SUBCUTAN YÖNTEMİ:

 Belirlenmiş doz ve hacimdeki ozon gazı ince uçlu bir iğne ile cilt altına enjekte edilir. İşlem 1-3 dakikada tamamlanır.                     

KİTLE VEYA LEZYON İÇİ YÖNTEMİ:

 Ozon gazının kitle veya lezyon içerisine uygun iğne yardımı ile verilmesidir.

REKTAL VE VAGİNAL YÖNTEMİ:

Ozon gazının tek kullanımlık tüp veya torba ile makat ya da vaginal yoldan püskürtülerek hastaya infüze edilmesidir.                      

OZON SAUNA YÖNTEMİ:

Hastalar sauna adı verilen kabinler içine oturarak yada yatar pozisyonda konumlandırılır.

OZONUN TIBBİ ETKİLERİ NELERDİR?

•             Anti oksidan sistemin aktivasyonu,

•             Metabolik enzim ve hormon regülasyonu,

•             Hücre oksijenasyonu(oksijenlenme) ve dolaşımın düzenlenmesi, iyileşmesi,

•             İmmün sistemin aktivasyonu ve güçlenmesi, immün modülasyon,               

•             Hücre rejenerasyonu(yenilenmesi),

•             Hemopoez(kan yapımı) ve koagülasyon(pıhtılaşma)un düzenlenmesi,

•             Oksidasyon,yara dezenfeksiyon, antimikrobik etkinlik. Lokal bakterisidal, virisidal, fungisidal etki

Organ fonksiyonlarının düzenlenmesi, dokuları güçlendirmek

               OZONUN KONTRENDİKASYONLARI (UYGULANMAYACAĞI DURUMLAR):

•             Hipertroidi; metabolizmayı arttırdığı için.

•             Akciğer ve gözler oksidatif kapasitesi düşük olduğundan O3 toksisitesine hassastır. Solunmamalıdır.     

•             Alyuvarlarda GL-6-Pdehidrogenaz enzim eksikliği ile seyreden favizm olarak adlandırılan hastalıklarda,

•             Aşırı alkol kullanımında,

•             İleri derecede kansızlık ve kanla ilgili bazı rahatsızlıklarda (Hemofili, kanama- pıhtılaşma hastalıkları),

•             Kronik tekrarlayıcı pankreas bezi iltihabı,

•             Yeni gelişmiş kalp enfarktüsü ve kanamanın aktif olarak devam ettiği beyin felci,

•             Ozona karşı alerjisi veya intoleransı (tahammülsüzlüğü) olanlarda (çok nadir görülen bir durum olup daha ziyade kokuya olan tahammülsüzlüklerde oluşur.)

•             Bu bakımdan uygulama öncesi bazı laboratuvar analizleri yapılarak durum denetlenmelidir.

               UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEKLER:

Ozon tüm ilaçlar ve diğer tedaviler (cerrahi,  radyoterapi,  fizik tedaviler)  ile birlikte uygulanabilir, ozon tedavisi tamamlayıcı bir tıp yöntemidir. Hastalığınızın primer tedavisi kesilmeden devam edilmelidir, analjezik, sedatif, kemoterapötik,  antibiyotik, hipotansif preparatlarda sinerjik etki nedeniyle ilaç dozları kontrol edilmeli ve gerekirse azaltılmalıdır.

               İŞLEMİN TAHMİNİ SÜRESİ:

Bu işlemin süresi (20-30) dakika olup işlemin seyrine ve hastaya bağlı faktörlere göre değişebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir